ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เขียนโดย Administrator   

40174

    เมื่อ 13 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย เสธ.สนภ.5 นทพ. ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลาง จว.น.ม.  อ.เมือง จว.น.ม. โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม. เป็นประธาน