ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เขียนโดย Administrator   

153795

  เมื่อ 13 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง เสธ สนภ.5 นทพ. ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จว.น.ม. โดยมีปลัดอาวุโสเป็นประธาน