คัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร เหล่า ทบ. เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
เขียนโดย Administrator   

IMG_4605

  เมื่อ 12 ก.พ.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.5 นทพ. ดำเนินการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร เหล่า ทบ. เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561  ในส่วนของ สนภ.5 นทพ. ณ บก.สนภ.5 นทพ. โดยมี  รอง ผอ.สนภ. นทพ. เป็นประธาน