ประชุมสัญจร นทพ.
เขียนโดย Administrator   

3

  เมื่อ 6 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ) โดย พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุม ผบ.หน่วยทั่วประเทศและฝ่ายอำนวยการ ของ นทพ. และได้สั่งการให้  ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม  ยั่งยืน “โดยดำเนินการตามแนวทางโครงการประชารัฐ พร้อมบูรณาการความร่วมมือและการสนับสนุนของคณะกรรมการฯ ในทุกระดับ  เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และในการนี้ได้นำผลจากการลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) ตามโครงการประชารัฐ ของ นทพ. กับ เครือข่ายพันธมิตร มาขยายผล  โดย สนภ.5 นทพ.ได้จัดนิทรรศการ แสดงผลงานที่เป็นรูปธรรมแล้ว  เช่น โครงการปลูกป่าประชารัฐโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาแปรรูปเป็นสินค้า โครงการข้าวประชารัฐ  โครงการตลาดประชารัฐในสถานีบริการน้ำมัน บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) และจัดแสดงสินค้า OTOP ของ จว.นม. โดยมี
นาย  จรัสชัย โชคเรืองสกุล  รอง.ผวจ.นม.  ,ผู้แทนพัฒนาการ จว.นม  ,นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง จว.นม. ,ผู้แทน  บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) ,ผู้นำส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ ใน จว.นม. เข้าร่วมจัดและร่วมชมนิทรรศการ ในครั้งนี้ ณ. โรงแรมบาลิออส อ.ปากช่อง จว.นม