การฝึกบุคคลท่ามือเปล่ากำลังพลตามแบบฝึกพระราชทาน
เขียนโดย Administrator   

S__42778639

  เมื่อ10 ม.ค.61บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.5 นทพ.ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่ากำลังพลตามแบบฝึกพระราชทาน ณ ลานพื้นแข็ง บก.สนภ.5 นทพ.โดย รองเสธ.สนภ.5นทพ.ได้อบรมให้ความรู้และกำชับเกี่ยวกับการรักษาวินัยรวมทั้งการปฏิบัติตนของกำลังพลตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด