สักการะท้าวสุรนารี (ย่าโม)
เขียนโดย Administrator   

IMG_9615

  เมื่อ 4 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ. นำข้าราชการ สนภ.5 นทพ. สักการะท้าวสุรนารี (ย่าโม) 
เนื่องในโอกาสเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อ.เมือง จว.น.ม.