ประชุมผ่านระบบ VTC เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย Administrator   

IMG_0198

  เมื่อ 4 ม.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.  เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VTC เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน และการสั่งการของ ผบ.นทพ. โดยมี ผบ.นขต.นทพ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุ่มแก้ว สนภ.5 นทพ.