พิธีมอบสิ่งอุปโภคบริโภค และมอบชุดวอร์ม
เขียนโดย Administrator   

IMG_9500

  เมื่อ 4 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งอุปโภคบริโภค และมอบชุดวอร์ม ให้กับกำลังพล สนภ.5 นทพ. เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ณ บก.สนภ.5 นทพ.