สนภ.5 นทพ. ดำเนินการเปิดจุดบริการประชาชน
เขียนโดย Administrator   

IMG_9254

  เมื่อ 27 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.5 นทพ. ดำเนินการเปิดจุดบริการประชาชนโดยจัดเจ้าหน้าที่/
จิตอาสา/อบต.บูรณาการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทาง
กลับภูมิลำเนาในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยให้บริการจุดพักรถ ,น้ำดื่ม, กาแฟ, ลูกอม,ผ้าเย็น,สอบถามเส้นทาง
ตรวจสอบสภาพรถยนต์และช่วยเหลือกู้ภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งแนะนำการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
ในพื้นที่รับผิดชอบ