ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

1.- ประกาศร่างขอบเขต (TOR)

2. - ประกาศเชิญชวน หน้าที่ 1 (new)

    - ประกาศเชิญชวน หน้าที่ 2

    - ประกาศเชิญชวน หน้าที่ 3

3.- ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม หน้าที่ 1 (new)

   - ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม หน้าที่ 2

4.- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หน้าที่ 1 (new)            

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หน้าที่ 2

5.- การเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างปี 61 ฯ  หน้าที่ 1 (new)

   - การเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างปี 60 ฯ  หน้าที่ 2 

   - การเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างปี 60 ฯ หน้าที่ 3

  6.- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 

 
ลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาภาค ๕. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

ลงนามถวายพระพร

po

QR Code เว็บไซต์ สนภ.5 นทพ.

QR-Code web 5

http://sdo.rtarf.mi.th/new/