พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

 

 

พลเอก ธงชัย  สาระสุข

ผู้บัญชาการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

       1-223

 พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาภาค 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้เข้าชมขณะนี้้

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบแปลภาษา

สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา
เขียนโดย Administrator   

IMG_9116

เมื่อ 28 ก.พ.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.5 นทพ. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา โดยการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาให้กับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบะใหญ่ จำนวน 70 คน
เพื่อน้อมนำเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ วัดป่าโพธิภาวัน (โนนค่าง) ต.อุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม.

 
การอบรมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
เขียนโดย Administrator   

S__47038471

  เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๑ บก.ทท. (นทพ.)  สนภ.5 นทพ. ได้จัดการอบรมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับข้าราชการ สนภ.๕ นทพ. โดยมี ชุดตรวจให้คำแนะนำเกี่ยวกับกสรป้องกันและปราบปรามทุตจริตคอร์รับชั่น จาก กกพ.บก.นทพ. มาให้คำแนะนำ ณ แหล่งชุมนุมมหาศรานนท์ สนภ.๕ นทพ. ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

 
โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา แปรรูปเป็นสินค้า”
เขียนโดย Administrator   

8

  เมื่อ 23 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ)โดย พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา แปรรูปเป็นสินค้า” เพื่อเป็นโครงการต้นแบบนำร่อง ณ บ.ฮ่องคำ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ ในการแก้ปัญหา ผลกระทบ  ของผักตบชวาที่มีต่อแหล่งน้ำและชุมชน เช่น แหล่งน้ำตื้นเขิน ภาวะภัยแล้ง ภาวะน้ำท่วม  สร้างมลภาวะต่อระบบนิเวศน์ และการท่องเที่ยว รวมทั้งการสัญจรทางทางน้ำ ทำให้รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการกำจัดในทุกๆปี ฟโดยการนำผักตบชวา มาแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพและรายให้กับราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการช่วยลดงบประมาณทางภาครัฐในการกำจัดผักตบชวา  โดยในโครงการมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การนำ นวัตกรรมมาปรับใช้ในการลอกผักตบ เช่น ลอกผักตบด้วยการนำจักรยานมาประยุกค์ใช้เป็นการปั่นจักรยานลอกผักตบชวา , การนำรถไถนามาดัดแปลงเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการลอกผักตบ การสาธิตการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นสินค้า อาทิเช่น ดินปลูกปุ๋ยอินทรีย์ ,เครื่องจักสาน ,วอล์เปเปอร์ 3 มิติ (Wallboard) ,การเพาะเชื้อเห็ดฟาง อาหารคน ,อาหารสัตว์ และก๊าชชีวะภาพ  ซึ่งโครงการนี้มีส่วนราชการและภาคเอกชน 11 หน่วยงาน ได้ร่วมชี้แจงการสนับสนุนและการเชื่อมโยงโครงการฯ (board walk) อาทิ อ.เมืองจันทร์,สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ, ปศุสัตว์เมืองจันทร์,  ธกส., ร้านค้าผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าในโครงการฯ ฯลฯ นอกจากนี้ยังแสดงการขบวนการแปรรูปผักตบชวาเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มดินปลูกและปุ๋ยอินทรีย์, กลุ่มอาหารสัตว์, กลุ่มจักสาน, กลุ่มกระดาษและวอลล์เปเปอร์ 3 มิติ, กลุ่มการเพาะเห็ดฟาง และกลุ่มแก๊สหุงต้ม เป็นต้น โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนภาคประชาสังคม/ประชาชน และ ดร.ไพจิตร แสงชัย ผู้แทนภาคเอกชน รวมทั้ง หน.ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน จิตอาสา นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ เข้าร่วมงาน จำนวน 1,000 คนทั้งนี้ สนภ.5 นทพ.จะขยายผลกิจกรรมต่างๆของโครงการไปสู่ชุมชนอื่นๆเพื่อสนองต่อนโยบาย โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาลต่อไป.

 
โครงการ "ปลูกป่า สร้างฝายมีชีวิต หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา"
เขียนโดย Administrator   

S__4571186

  เมื่อ 20 ก.พ. 61 เวลา 1000 พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.เดินทางเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ "ปลูกป่า
สร้างฝายมีชีวิต หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา"  โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นตัวอย่างในการสร้างความสามัคคีในชุมชนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยาการธรรมชาติ , ชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศน์ ในพื้นที่กว่า 10ไร่ จำนวนพันธุ์ไม้ กว่า 500 ชนิดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสม โดย นพค.55  สนภ.5  ร่วมกับ ภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม/ประชาชน , จิตอาสา , อุทยานแห่งชาติตาดโตน,ปตท.จำกัด(มหาชน),กอ.รมน.จว.ชย.,สถาบันการศึกษาจำนวน 7แห่ง, ธนาคารออมสิน,ธกส. และกลุ่มธุรกิจใน จว.ชย. ร่วมกันปลูกป่าและสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่ ณ อุทยานเเห่งชาติ ตาดโตน ป่าโลใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมี ผอ.สนภ.5 นทพ.,เสธ สนภ.5 นทพ. และ ผบ.นพค.55 สนภ.5 นทพ. รวมให้การต้อนรับ

 
สตน.ทหาร ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เขียนโดย Administrator   

IMG_5066

  เมื่อ 19 ก.พ.61  บก.ทท. (นทพ.)  สนภ.5 นทพ.  ให้การต้อนรับ สตน.ทหาร และคณะในโอกาสเดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ของ สนภ.5 นทพ. โดยมี รอง ผอ.สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ  บก.สนภ.5 นทพ.

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 5 จาก 90
24216
 
สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เลขที่ 57 หมู่ 6 ตำบล ภูหลวง
อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 30150 โทรสาร 044 - 756378
ลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาภาค ๕. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

ลงนามถวายพระพร

ประชารัฐ1

 โครงการประชารัฐ


ไทยนิยม

   คู่มือ โครงการไทยนิยมยั่งยืน

111179

สำนักงานพัฒนาภาค 5

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

po