HQ

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

afdcy

ลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล

ผู้บัญชาการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

boss55555jpg

พลตรี นำพล คงพันธ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาภาค 5  

 

สถิติผู้เข้าชม

116854
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
81
177
81
93507
5253
7010
116854

Your IP: 3.239.233.139
2021-01-24 18:36

81631

39919

2

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลืออุทกภัย จ.อุบลราชธานี

 จ.อบลราชธาน C

613991

614004 

612721

 

 N

S 163898

  เมื่อ 24 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.กรุณามอบหมายให้ พ.อ.ณัญฐวุฒิ นิลนนท์ รอง ผอ.สนภ.5 นทพ.เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตรของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 3 ทุน ดังนี้
1.ด.ญ.สุภัสรา ปราบวิชิต ณ ศูนย์การสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จว.น.ม.
2.ด.ช.กฤตเมธ อ่ำรอด
3. ด.ช.กันตวิชญ์ อ่ำรอด ณ รร.เซนต์โยเซฟศึกษา อ.สีคิ้ว จว.น.ม

Read more: รอง ผอ.สนภ.5 นทพ.เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาฯ

S 164071

  เมื่อ 24 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนา พล.ร.3 ครบรอบ 117 ปี โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าส่วนราชการใน จว.น.ม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ด้วย โดยมี พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2 เป็นประธานในพิธี ณ บก.พล.ร.3 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนา พล.ร.3

S 22806536

  เมื่อ 23 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. ตรวจการปฎิบัติงานของ นพค.54 สนภ.5 นทพ. ที่ได้สนับสนุนโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ของ กรมทรัพยากรน้ำ ณ หนองน้ำสาธารณประโยชน์ บ.น้ำคำ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จว.ร.อ.

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ. ตรวจการปฎิบัติงานของ นพค.54 สนภ.5 นทพ.

S 22265878

  เมื่อ 19 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ. กรุณามอบหมายให้ พ.อ.เปรม ไทยสุชาติ รอง เสธ.สนภ.5 นทพ.เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชน ระดับภาค พร้อมได้ร่วมฟังการบรรยายประกอบการแสดง เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยทีมวิทยากร จาก ทภ.2 ณ บก.สนภ.5 นทพ. บ.หลุมหิน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

Read more: การอบรมเยาวชน ระดับภาคฯ

S 22241500

  เมื่อ 19 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยฯเข้าร่วมการฝึก” กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า)และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และยุทโธปกรณ์ด้านสาธารณภัย กรณีอุทกภัย “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรม ปภ. เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

Read more: จัดผู้แทนหน่วยฯเข้าร่วมการฝึกฯ

S 22225053

  เมื่อ 18 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.กรุณามอบหมายให้ พ.อ.กิรชิต คุณาวงศ์ เสธ.สนภ.5 นทพ. ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ นพค.53 สนภ.5 นทพ.ในพื้นที่ ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก.โดยมี รอง ผบ.นพค.53 สนภ.5 นทพ. และกำลังพลให้การต้อนรับและนำตรวจ

Read more: ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

S 22225036

  เมื่อ 18 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ. กรุณามอบหมายให้ พ.อ.เปรม ไทยสุชาติ รอง เสธ.สนภ.5 นทพ เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-ทอง เพื่อถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. เป็นประธาน ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

Read more: พิธีวางพานพุ่มเงิน-ทอง เพื่อถวายเป็นราชสักการะฯ

S 22225011

  เมื่อ 18 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.กรุณามอบหมายให้ พ.อ.กิรชิต คุณาวงศ์ เสธ.สนภ.5 นทพ. ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ นพค.56 สนภ.5 นทพ.ในพื้นที่ ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จว.อ.บ.โดยมี รอง ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. และกำลังพลให้การต้อนรับและนำตรวจ

Read more: ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

S 22167591

  เมื่อ 17 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.กรุณามอบหมายให้ พ.อ. กิรชิต คุณาวงศ์ เสธ.สนภ.5 นทพ. ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ นพค.51 สนภ.5 นทพ.ในพื้นที่ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จว.อ.จ. โดยมี รอง ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ.และกำลังพลให้การต้อนรับและนำตรวจ

Read more: ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

S 22036691

  วันที่ 16 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องบทบาทหน้าที่ของทหารกับความจงรักภักดี,การปกป้องสถาบันกษัตริย์ และความั่นคงของประเทศ ซึ่งดำเนินการโดย คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา โดยมี พล.ต.ทรงกรด ทิพย์รัตน์ รองกรรมาธิการการทหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

Read more: โครงการสัมมนาเรื่องบทบาทหน้าที่ของทหารกับความจงรักภักดีฯ

ลงนามถวายพระพร

904

ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

05

 

S 27648002

1

rt

images

 

thai

ร้านค้าประชารัฐ สนภ.5 นทพ.

otop pracharat

 

เมนูจัดซื้อจัดจ้าง

po

QR Code สนภ.5 นทพ.

qr code rdo5

Login Form