S 23470171

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

 afdcy copy

ลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล

ผู้บัญชาการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

boss55555jpg

พลตรี นำพล คงพันธ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาภาค 5  

 

สถิติผู้เข้าชม

178168
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
219
721
219
152421
9132
19955
178168

Your IP: 3.210.184.142
2021-05-16 03:13

81631

39919

2

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลืออุทกภัย จ.อุบลราชธานี

 จ.อบลราชธาน C

613991

614004 

612721

 

 N

78345713 164811878238935 5552809289665478656 o

เมื่อ 28 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.

ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (อพ.สธ. - นทพ.) ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 5 ธ.ค.62

ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนย์หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จว.น.ม.

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ.  ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

78420375 164611044925685 1612744031916261376 o

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ของประชาชนในหมู่บ้านปลานราง (หนองเบน) ได้ปริมาณน้ำ 7 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการ จำนวน 147 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 472 คน

ณ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จว.น.ม.

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ.  ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน...

78567911 164640524922737 6865937571243884544 o

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (พ.)

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 54 (3/63) โดยมีตัวแทนเยาวชนจาก สนภ.1 - 5 นทพ., สทพ.นทพ. และ วส.919 นทพ. จำนวน 98 คน เข้ารับการฝึกอบรม

ณ ค่ายฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จว.น.ม.

Read more: พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 54 (3/63)

74352886 164638098256313 5893577866150412288 o

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.

ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ร่วมกับ นายก อบต.มะเกลือเก่า, ผู้นำท้องถิ่น และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ ร่วมทำประชาคม เจาะน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการอุปโภค – บริโภค ของราษฎรพร้อมทั้งเริ่มดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยใช้งบของ อบต.มะเกลือเก่า ในการดำเนินการ

ณ วัดหนองเบน ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จว.น.ม.

 

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ.  ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ร่วมกับ นายก อบต.มะเกลือเก่า

78588443 163383031715153 7631997365611659264 o

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในหมู่บ้านหนองกก บ่อที่ 2 ปริมาณน้ำ 6 ลบ.ม./ชม. ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการ จำนวน 320 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 925 คน

ณ บ้านหนองกก หมู่ 7 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ.  ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

S 1073192

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.

และส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม การแก้ไขปัญหาและรับทราบแผนการพัฒนาลำตะคอง

ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว และ อ.ปากช่อง จว.น.ม.

Read more: ต้อนรับ พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม...

S 991290

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท. รุ่น 52 (1/63) โดยมีตัวแทนเยาวชนจาก สนภ.1 นทพ. และ สนภ.2 นทพ. จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท.

ณ ค่ายฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จว.น.ม.

Read more: พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท. รุ่น 52 (1/63)

75610617 153476662705790 7509859422110220288 n

เมื่อ 1 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ.

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพบปะกำลังพล บก.สนภ.5 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.5 นทพ.

ณ อาคารแหล่งชุมนุมมหาศรานนท์ สนภ.5 นทพ. ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ.  มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1 0

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. ร่วมประชุมกรมการ จว.น.ม.และ หน.ส่วนราชการประจำ จว.น.ม. ครั้งที่ 10/2562 พร้อมรายงานตัวในที่ประชุมฯ

Read more: ประชุมกรมการ จว.น.ม.และ หน.ส่วนราชการประจำ จว.น.ม. ครั้งที่ 10/2562

ลงนามถวายพระพร

904

ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

05

 

S 27648002

1

rt

images

162394808 2832136197028452 7454381522253246081 n

thai

ร้านค้าประชารัฐ สนภ.5 นทพ.

otop pracharat

 

เมนูจัดซื้อจัดจ้าง

po

QR Code สนภ.5 นทพ.

qr code rdo5

Login Form