S 23470171

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

 afdcy copy

ลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล

ผู้บัญชาการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

boss55555jpg

พลตรี นำพล คงพันธ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาภาค 5  

 

สถิติผู้เข้าชม

178128
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
179
721
179
152421
9092
19955
178128

Your IP: 3.210.184.142
2021-05-16 02:44

81631

39919

2

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลืออุทกภัย จ.อุบลราชธานี

 จ.อบลราชธาน C

613991

614004 

612721

 

 N

S 4407463

  เมื่อ 18 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดโครงการ “ กินข้าวโพดหวาน ช่วยเกษตรโคราช” โดย สนภ.5 นทพ. ได้รับซื้อข้าวโพด จำนวน 4,000 กิโลกรัม จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จว.น.ม. ที่ได้รับความเดือดร้อน จากภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และผลผลิตล้นตลาด ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล, นโยบาย ผบ.ทสส. และนโยบาย ผบ.นทพ. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ อ.เมือง ฯ จ.นครราชสีมา

Read more: กินข้าวโพดหวาน ช่วยเกษตรโคราช

S 4383138

  เมื่อ 17 มี.ค.64 บก.ทท. ( นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง ณ บ.ซับเต่า ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. ดังนี้
- จัดชุดพัฒนาบ่อบาดาล เพื่อซ่อมฟื้นฟูบ่อบาดาล ณ รร.บ้านซับเต่า
- จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว รวมปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำสะอาด ให้กับประชาชน บ.ซับเต่า ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และฝากความห่วงใยของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ที่มีต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน

Read more: ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง

171978

  เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกร ต.แชะ อ.ครบุรี จว.น.ม. ที่หน่วยได้สนับสนุนโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และผลผลิตล้นตลาดซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 ดังนี้

- รับซื้อข้าวโพด จำนวน 1,500 กิโลกรัม

- รับซื้อผักสวนครัว จำนวน 500 กิโลกรัม

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้หน่วยจะนำผลผลิตเหล่านี้ในการประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล, นโยบาย ผบ.ทสส. และนโยบาย ผบ.นทพ.

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ. รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

S 4325524

  เมื่อ 11 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. ส่งมอบถนน ซึ่ง สนภ.5 นทพ.ร่วมกับ อบต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จว.น.ม. ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนที่ชำรุด ระยะทาง 2.8 กม. ตาม” โครงการหลังฝนถนนดี เพื่อให้ประชาชน ต.สำนักตะคร้อ และ ต.หนองแวง 6 หมู่บ้าน 1,500 คน สามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวก เป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นด้วย โดยมีนายสมชาย จันทร์อินทร์ รรก.นายอำเภอเทพารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ และผู้นำชุมชน ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จว.น.ม. ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ถึงความห่วงใยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและภารกิจของกองทัพไทยกับการช่วยเหลือประชาชน

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ. ส่งมอบถนน โครงการหลังฝนถนนดี

S 4317190

  เมื่อ 10 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1 จำนวน 12 นาย พร้อมเครื่องมือช่าง ออกให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ อ.ครบุรี จว.น.ม. ที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 7 มี.ค.64 ทำให้บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 2 ตำบล คือ ต.จระเข้หิน จำนวน 15 หลังคาเรือน, ต.อรพิม จำนวน 25 หลังคาเรือน รวมกว่า 40 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนคลายทุกข์ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ตามนโยบายการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของ ผบ.ทสส.และ ผบ.นทพ.

Read more: ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ อ.ครบุรี จว.น.ม.

S 4243742

  เมื่อ 7 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. วิชาญ สุขสง รองประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแล การดำเนินงานตามนโยบาย ผบ.ทสส.และคณะ กรุณาเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผบ.ทสส. ของ สนภ.5 นทพ. โดยมี พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ.,ผบ.ชา สนภ.5 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจติดตามฯ ณ สนภ.5 นทพ. ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

Read more: ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผบ.ทสส. ของ สนภ.5 นทพ. 

S 4186506

  เมื่อ 5 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ. กรุณามอบหมายให้ พ.อ. นพรัตน์ รัตนพงษ์ รอง ผอ.สนภ.5 นทพ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา การทบทวนหลังการปฎิบัติ (AAR) ของกำลังพล บก.สนภ.5 นทพ. ที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปลายปี 2563 พร้อมได้กรุณาเน้นย้ำแนวทาง ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมพุ่มแก้ว สนภ.5 นทพ. ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

Read more: การทบทวนหลังการปฎิบัติ (AAR) ของกำลังพล บก.สนภ.5 นทพ.

432021 210304 8

  เมื่อ 4 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. เป็นประธานปิดและร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจการปฎิบัติราชการ สนภ.5 นทพ. ของ ชุด สจร.ทหาร โดย พล.ต.ธีร์ แก้วแดง ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ เป็นผู้สรุปผลการตรวจฯ ณ ห้องประชุมพุ่มแก้ว สนภ.5 นทพ. ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

Read more: สรุปผลการตรวจการปฎิบัติราชการ สนภ.5 นทพ. ของ ชุด สจร.ทหาร

S 4096259

  เมื่อ 2 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. กรุณาอนุมัติให้จัดผู้แทนเข้าร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ Hall 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

Read more: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

S 5767213

  เมื่อ 17 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ บ.หนองบัวแดง และ บ.หนองแดง ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จว.น.ม. ซึ่งจังหวัดได้ออกประกาศปิดหมู่บ้าน ดังนี้
- ถุงยังชีพ จำนวน 400 ถุง
- ชุดรถครัวสนาม สำหรับผลิตข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง/วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.-2 มี.ค.64
- รถประปาสนาม เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาด จำนวน 200 ขวด/วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.-2 มี.ค.64
โดยให้ อสม.เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน บ.หนองแดง และ บ.หนองบัวแดง ต.กุดโบสถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวแดง ม14 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ. สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมาฯ

ลงนามถวายพระพร

904

ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

05

 

S 27648002

1

rt

images

162394808 2832136197028452 7454381522253246081 n

thai

ร้านค้าประชารัฐ สนภ.5 นทพ.

otop pracharat

 

เมนูจัดซื้อจัดจ้าง

po

QR Code สนภ.5 นทพ.

qr code rdo5

Login Form