S 23470171

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

 afdcy copy

ลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล

ผู้บัญชาการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

boss55555jpg

พลตรี นำพล คงพันธ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาภาค 5  

 

สถิติผู้เข้าชม

178196
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
247
721
247
152421
9160
19955
178196

Your IP: 3.210.184.142
2021-05-16 03:35

81631

39919

2

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลืออุทกภัย จ.อุบลราชธานี

 จ.อบลราชธาน C

613991

614004 

612721

 

 N

S 5685525

  เมื่อ 12 พ.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) ์โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. จัดทำข้าวกล่องพร้อมอาหารปรุงสุก สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ 7 โดยส่งมอบให้กับ กาชาด จว.น.ม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.64 เป็นต้นไป จำนวน 160 กล่อง/วัน (กลางวัน-เย็น) พร้อมน้ำดื่มสะอาด ตรา บก.ทท.จำนวน 160 ขวด เพื่อสนับสนุน และเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และช่วยประเทศเอาชนะวิกฤติโควิด-19

Read more: ข้าวกล่องพร้อมอาหารปรุงสุก แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19

S 5644298

  เมื่อ 10 พ.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. จัดทำข้าวกล่องพร้อมอาหารปรุงสุก สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ 5 โดยส่งมอบให้กับ กาชาด จว.น.ม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.64 เป็นต้นไป จำนวน 160 กล่อง/วัน (กลางวัน-เย็น) พร้อมน้ำดื่มสะอาด ตรา บก.ทท.จำนวน 160 ขวด เพื่อสนับสนุน และเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และช่วยประเทศเอาชนะวิกฤติโควิด-19

Read more: ข้าวกล่องพร้อมอาหารปรุงสุก แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19

S 5619733

  เมื่อ 8 พ.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. จัดทำข้าวกล่องพร้อมอาหารปรุงสุก สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ 3 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่ รพ.สนามฯ ของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ณ อาคาร ชาติชาย Hall สนามกีฬา 80 พรรษา ฯ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.64 เป็นต้นไป จำนวน 160 กล่อง/วัน (กลางวัน-เย็น) พร้อมน้ำดื่มสะอาด ตรา บก.ทท.จำนวน 160 ขวด เพื่อสนับสนุน และเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และช่วยประเทศเอาชนะวิกฤติโควิด-19

Read more: ข้าวกล่องพร้อมอาหารปรุงสุก แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19

S 5570620

  เมื่อ 5 พ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพล สนภ.5 นทพ. ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ เข้าดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยในห้วงต้นเดือน พ.ค.64 ที่ผ่านมา ณ บ้านน้อย ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จว.น.ม. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เดือดร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล , ผบ.ทสส.และ ผบ.นทพ.

Read more: ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้

S 5562377

  เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพล สนภ.5 นทพ. ร่วมกับ อ.ปักธงชัย และผู้นำท้องที่ ในพื้นที่ เข้าดำเนินการซ่อมปรับปรุงสันฝายกั้นน้ำลำเชียงสา และประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นทางสัญจร แต่ได้ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะจนขาด สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ.เชียงสา ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จว.น.ม. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เดือดร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล , ผบ.ทสส.และ ผบ.นทพ.

Read more: ซ่อมปรับปรุงสันฝายกั้นน้ำลำเชียงสา

S 5431378

  เมื่อ 28 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. และ เสธ สนภ.5 นทพ. ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของชุดช่าง สนภ.5 นทพ. ซึ่งได้ปฏิบัติงาน โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเซียม บ.แสนสุข ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมเน้นย้ำให้ กำลังพล ปฏิบัติงานให้เป็นตามมาตรฐาน อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ตามนโยบายของ ผบ.ทสส.และ ผบ.นทพ.

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ. ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของชุดช่าง สนภ.5 นทพ.

183552

  เมื่อ 23 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ.จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ดังนี้
1.กำลังพล จำนวน 5 นาย
2.ยุทโธปกรณ์ 5 คัน 
สนับสนุน โครงการ โคก หนอง นา โมเดล จ.อุบลราชธานี ณ แปลงของ น.ส.บุญมี พันธะโคตร บ.ห้วยยาง ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จว.อ.บ.ดังนี้ ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 7 บ่อ ปรับโคก จำนวน 7 แห่ง และขุดคลองไส้ไก่ จำนวน 1 คลอง การดำเนินงาน วันนี้
- ขุดและตกแต่งคลองไส้ไก่ ได้ 10%
- ขุดสระบ่อที่ 1 เสร็จเรียบร้อย
- ขุดสระบ่อที่ 2 ได้ 50%
- ขุดสระบ่อที่ 3 ได้ 20%

Read more: ผอ.สนภ.5 สนับสนุน โครงการ โคก หนอง นา โมเดล

S 4882665

  เมื่อ 8 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. เป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 เม.ย.64) เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดย สนภ.5 นทพ.ร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้บริการจุดพักรถ การบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น และให้ความช่วยเหลือของชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว หากเกิดอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งการแจกอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนผู้สัญจร ณ หน้าที่ทำการ อบต.ภูหลวง (ถนน 304 นครราชสีมา - กบินทร์บุรี ) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

Read more: ผอ.สนภ.5 นทพ. เปิดจุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

S 4882715

  เมื่อ 8 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา สนภ.5 นทพ. ครบรอบปีที่ 30 ประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำหน่วย การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตกำลังพลที่เสียชีวิต ณ บก.สนภ.5 นทพ. ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

Read more: วันสถาปนา สนภ.5 นทพ. ครบรอบปีที่ 30

S 4842028

  เมื่อวันที่ 6 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ. กรุณามอบหมายให้ พ.อ. เปรม ไทยสุชาติ รอง เสธ.สนภ.5 นทพ. เข้าร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.น.ม. โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

Read more: วันจักรี

ลงนามถวายพระพร

904

ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

05

 

S 27648002

1

rt

images

162394808 2832136197028452 7454381522253246081 n

thai

ร้านค้าประชารัฐ สนภ.5 นทพ.

otop pracharat

 

เมนูจัดซื้อจัดจ้าง

po

QR Code สนภ.5 นทพ.

qr code rdo5

Login Form